Фізико-технічний інститут низьких температур  ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України


Видавнича діяльність


Редакційно-видавнича діяльність ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України  продовжує  кращі традиції видавничої та наукової діяльності Харкова, яка має  глибоке коріння, бо починалась ще на початку 19 сторіччя, коли в 1805 р. було засновано перший в Україні університет і почали виходити перші наукові видання.

Тематика видань, що виходять у ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України, пов'язана з  традиційними для Харкова науковими дослідженнями в галузі фізики низьких температур і математики.
ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України внесений до державного реєстру видавців, виробників та розповсюджувачів видавничої продукції (Свідоцтво ДК № 941 Державного Комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України  від 07.06.2002р. )

ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України є видавцем наступної наукової літератури :

"Физика низких температур"(видається з січня 1975 року)

"Математическая физика, анализ, геометрия" (видавався з 1994 р. до 2005 р. )

"Журнал математической физики, анализа, геометрии"(видається з  2005 року)

Збірники математичних робіт співробітників інституту за 1969-1992 рр.

Хруслов Е.Я. Усредненные модели динамики суспензий (Київ : Наукова думка, 2018) pdf

Марченко В.А., Славин В.В. Обратные задачи теории малых колебаний (Київ : Наукова думка, 2015 г., проект "Наукова книга") pdf

Вадим Григорьевич Манжелий (Киев,  Академпериодика, 2013 г., Биография ученых Украины) pdf

Омельянчук А.Н., Ильичев Е.В., Шевченко С.Н. Квантовые когерентные явления в джозефсоновских кубитах (Киев, НПП «Издательство “Наукова думка” НАН Украины», 2013 г.) pdf

Владимир Александрович Марченко (Киев, Академпериодика, 2012 г., Биография ученых Украины) pdf

Виктор Валентинович Еременко (Киев, Академпериодика, 2012 г., Биография ученых Украины) pdf

Фельдман Г.М. Характеризационные задачи математической статистики на локально компактных абелевых группах (Київ : Наукова думка, 2010 г., проект "Наукова книга") pdf

50-лет ФТИНТ (Киев, Наукова думка,  2010 г.)

Б. И. Веркин, каким мы его помним (Киев, Наукова думка,  2007 г.)

Ваксман Л.Л. Квантовые ограниченные симметрические области (электронное издание, 2007 г.)

Марченко В.А., Хруслов Е.Я. Усредненные модели микронеоднородных сред (электронное издание, 2003 г.)

Клод Т. Бишоп. Как редактировать научный журнал (перевод с английского, 1999 г.)Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.