Загальноінститутські фізичні семінари

Місце проведення : Конференц-зал ФТІНТ НАН України

Архів:  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003

2008

24-12-2008
1000

"Вуглецеві та металеві наноструктурні утворення: отримання, будова, властивості, практичне застосування "
Доповідач: В.М.. Уваров (проф,д.ф.-м.н.,  інститут металофізики ім Г.В. Курдюмова НАН України, Київ)

10-12-2008
1000

"Упорядкування спінових станів-новий механізм сильних електроних кореляцій(шаровані кобальтити)"
Доповідач: Ю.Г.Пашкевич (проф,д.ф.-м.н.,  ДонФТИ)

26-11-2008
1000

"Магнітогірація чи фарадєєвська невзаємність? "
Доповідач: Р.О. Влох (проф,д.ф.-м.н.,  інститут фізичної оптики МОН України, м. Львів)

12-11-2008
1000

"Електронна структура та фазові переходи в халькогенідних сегнетоелектриках-напівпровідниках"
Доповідач: Ю.М. Височанський (проф,д.ф.-м.н., Ужгородський національний університет)

29-10-2008
1000

"Нові ультрадрібнозернисті матеріли та  їх застосування в медицині"
Доповідач: І.І. Папіров (проф,д.ф.-м.н., керівник .лаб. "Берілій", ХФТІ, м. Харків)

6-06-2008
1000

"З’єднання зі спіновою щілиною, різні шляхи досягнення квантового основного стану"
Доповідач: О.М. Васильєв (професор, зав. кафедрой низьких температур та надпровідності МДУ, МДУ, Росія) м. Харків

14-05-2008
1000

"Взаємодія електромагнітних хвиль з понадтекучим гелієм"
Доповідач: к.ф.-м.н О.С. Рибалко (ФТІНТ НАН України, м. Харків)

26-03-2008
1000

"Джозефсоновські кубіти та частково когерентні детектори для квантової інформатики"
Доповідач: д.ф.-м.н В.І. Шнирков  (ФТІНТ НАН України, м. Харків)

27-02-2008
1000

"Співвідношення неозначеності квантової електродинаміки ( про дві роботи Ландау та Пейєрлса 30-31 р.р.)"
Доповідач: проф. Ю.П. Степановський (ХФТІ, м. Харків)

30-01-08
1000

"Проблеми гарячих носіїв в нитридних гетероструктурах  "
Доповідач: д.ф.-м.н. Данильченко Б.О.(інстітут фізики, м. Київ)

9-01-2008
1000

"Ще раз про "антисоветську забастовку" харьківських фізків "
Доповідач: професор, заслужений робітник культури України Ю.М. Ранюк (ХФТІ, м. Харків)