Аналізатори теплових полів


У відділі № 16 фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (ФТІНТ) розробляються різні моделі інфрачервоних тепловізійних систем (тепловізор), в тому числі нова серія моделей «Аналізатори теплових полів» (АТП) - перші створені в Україні тепловізори на основі багатоелементних матриць інфрачервоних приймачів, що не охолоджуються. Технічні характеристики світового рівня, компактність, автономність, зручна конструкція в поєднанні з оригінальним спеціалізованим програмним забезпеченням дають можливість використовувати аналізатори теплових полів для вирішення будь-яких задач теплового аналізу

Технічні параметри і конструкція кожної моделі серії АТП визначаються особливостями задачі, яка має вирішуватися

Технічні параметри базової моделі АТП

 Тип приймача FPA
 *Кількість елементів приймача 384 х 288
 Спектральний діапазон, мкм 8-14
 Робоча температура, К 300
 *Просторова роздільна здатність, мрад 1
 *Температурна чутливість при 300С, 0С 0,07
 *Частота кадрів, Гц 20
 *Поле зору, град. 22H x 18V
 *Діапазон вимірюваних температур, 0С -20…+300

* Параметри визначаються технічним завданням

Багатофункціональне оригінальне програмне забезпечення АТП має блочну структуру, що дозволяє змінювати або додавати функції, об'єднувати аналізатор з іншим обладнанням зі створенням спільного інтерфейсу тощо.

Базові функціональні можливості програмного забезпечення АТП

  • Візуалізація термограм в реальному часі; 

  • Вимірювання абсолютної температури в будь-якій точці або області; 

  • Можливість запису і зберігання окремих термограм або динамічного фільму; 

  • Можливість вибору різних палітр; 

  • Вимірювання в будь-якій точці термограми перевищення температури над заданою; 

  • Побудова термопрофілей в будь-якій позиції; 

  • Маркування та визначення площі області, температура якої більше (менше, дорівнює) заданої; 

  • Автоматичне визначення максимальної, середньої та мінімальної температур всієї термограми або виділеного фрагмента; 

  • Різні варіанти фільтрації; 

  • Можливість швидкого перегляду термограм при працюючій камері;  Голосовий коментар, друк термограм і ін.

Близько трьох десятків створених у ФТІНТ тепловізорів різних моделей, в тому числі серії АТП, успішно використовуються на підприємствах і в установах України для вирішення задач енергозбереження, неруйнівного контролю матеріалів і устаткування, медичної діагностики, екологічного моніторингу, наукових досліджень тощо.

Приклади використання тепловізорів ФТІНТ  

Енергозбереження: пошук витоків тепла та енергоносіїв, перевірка ефективності теплової ізоляції, дистанційне вимірювання температури, теплового опору та теплових втрат огороджувальних конструкцій і т.д.

(Обстеження теплоізоляції сховища рідкого етилену у Калуші (фотографія і термограма) і термограма житлового будинку з відстані 500 м)

 

Технічний моніторинг: виявлення дефектів будь-якого обладнання (тепломеханічного, електричного і т.д.) без його відключення. Теплова діагностика рухомих вузлів машин і механізмів (підшипники, муфти, букси і т.д.).

(Фотографія і термограма фрагменту статора турбогенератора заводу «Електроважмаш»).

 

Неруйнівний тепловий контроль: виявлення прихованих дефектів матеріалів і конструкцій методом активної термографії.

(Фотографія зразка композитного матеріалу, що використовується в авіабудуванні, і його термограма з контрольними дефектами, які виявлені).

    

Медична термографія: неінвазивна діагностика і контроль ефективності лікування при венозних і артеріальних захворюваннях, опіках і обмороженнях, захворюваннях опорно-рухової системи, при різних запальних процесах, при злоякісних і доброякісних пухлинах тощо.

(Схема кісток тазу і термограма з тепловим відбитком метастазу тазостегнового суглоба)

    

Екологічний моніторинг: виявлення витоків газу і нафти з підземних комунікацій; контроль захисних оболонок радіоактивних відходів; виявлення проток в тілах дамб і гребель; виявлення зон підземного горіння вугільних відвалів, загоряння торфовищ і лісових масивів; забезпечення аварійно-рятувальних заходів і т.д.

(Термограма терикону шахти Засядька з відстані 1,5 км з виявленим осередком підземного горіння).

 

Криміналістика і митний контроль: пошук слідів перебування людей; оцінка часу події за характером теплових слідів; виявлення прихованих об'єктів, порожнин, схованок в стінах і панелях, спостереження, охорона тощо.

(Теплове зображення людини, яка торкається дверей, і зображення відбитка її долоні на дверях через 10 хвилин; термограма людини з пістолетом під товстим светром)

 

Наукові дослідження: при будь-яких фізичних, хімічних, механічних та біологічних процесах з виділенням або поглинанням тепла.

(Інфрачервоне дослідження температурних режимів системи розплав / кристал при вирощуванні кристалів CsI:; термограма фрагменту шкіри нігтьової фаланги пальця людини, отримана аналізатором у режимі інфрачервоного мікроскопу)

 

Сільське господарство: контроль температури в теплицях і на полях, виявлення хворих тварин в стаді та діагностика їх захворювань, пошук заблукалих домашніх тварин .

(Термограми закритих вуликів для оцінки активності бджолиної сім'ї в зимовий період)

ЗАМОВЛЕННЯ І ПОСТАЧАННЯ

     ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України на замовлення споживача здійснює виготовлення і поставку АТП (аналізатора теплових полів), навчання персоналу, гарантійне обслуговування.
     Термін поставки - 12 тижнів з дня підписання контракту.
     Ціна АТП (аналізатора теплових полів) залежить від комплектації, узгодженої з замовником, і нижче закордонних аналогів.
     Запити про додаткову інформацію по АТП і заявки на виготовлення надсилати на адресу:

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна
Національної академії наук України
( ФТІНТ ім Б.І. Вєркіна  НАН України)
УКРА
ЇНА, 61103, Харків-103, проспект Науки, 47
Tel: +(380)-57-340-22-23
Fax: + (380)-57-345-05-93, +(380)-57-340-33-70
E-mail: ilt@ilt.kharkov.ua