Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України
Фізичне відділення

Відділ магнетизму
Відділ оптичних і магнітних властивостей твердих тіл
Відділ магнітних і пружних властивостей твердих тіл
Відділ транспортних властивостей провідних та надпровідних систем
Відділ фізики реальних кристалів
Відділ теплових властивостей і структури твердих тіл та наносистем
Відділ фізики квантових рідин і кристалів
Відділ спектроскопії молекулярних систем і наноструктурних матеріалів
Відділ надпровідних і мезоскопічних структур
Відділ молекулярної біофізики
Відділ мікроконтактної спектроскопії
Відділ теоретичної фізики