Корисна інформація на WWW-серверах


  • Калькулятор "все во все"
    Переведення одиниць вимірювання з одних в інші, пошук необхідної довідкової інформації, допомога у розв'язанні задач, калькуляція кошторисів і технічних проектів

  • EqWorld - Мир математических уравнений
    Веб-сайт EqWorld містить численну інформацію про розв'язання різних математичних рівнянь. Має таблиці точних рішень, описані деякі методи розв'язання рівнянь, наведені цікаві статті, даються посилання на математичні програми, вказані адреси наукових веб-сайтів, видавництв, журналів та ін. Має електронну фізико-математичну бібліотеку

  • Обчислювальний грід -кластер

  • Google Академія - дозволяє легко здійснювати розширений пошук академічної літератури.

Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.