Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна
Національної академії наук України

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ


Місією інституту є проведення фундаментальних та прикладних досліджень в галузі фізики та математики на світовому рівні, маючи на меті отримання принципово нових знань та пошук шляхів їх втілення у практику з метою якомога швидшого реагування на виклики сьогодення; збереження та підвищення ролі вітчизняної науки як важливого чинника модернізації країни; збільшення внеску ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАН України у забезпечення ефективного економічного і соціального розвитку України, її обороноздатності та національної безпеки.

Основні наукові напрями діяльності ФТІНТ ім. Б.І. Вєркіна НАН України:
(затверджені Постановою Президії НАН України від 17.12.2010 р. № 341)

- Фізика низьких і наднизьких температур;
- Фізика твердого тіла;
- Нанофізика і нанотехнології, включаючи нанобіофізику;
- Математична фізика, аналіз і геометрія;

Пріоритетним є проведення наукових досліджень з :

 • фізики квантових макроскопічних явищ,
 • фізики квантових рідин, квантових та кріокристалів,
 • низькотемпературного магнетизму;
 • фізики твердого тіла;
 • нанофізики та нанотехнологій;
 • низькотемпературного матеріалознавства;
 • низькотемпературного приладобудування;
 • математичної фізики;
 • геометрії;
 • диференціальних рівнянь;
 • теорії функцій;
 • функціонального аналізу.
Copyright © 1995-2022 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.