Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України


Основні напрями досліджень та досягнення


2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

               

2017

2018

2019

2020

               

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна проводить наукові дослідження згідно закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (№ 2623-14  від 11.07.2001 р.) у напряму «Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення  конкурентоспроможності України та сталого розвитку суспільства і держави» за тематичним напрямом «Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук». Постановою Президії НАН України № 341 від 17.12.2010 р. затверджено основні наукові напрями досліджень Інституту:

Одним з пріоритетних наукових завдань Інституту є дослідження властивостей наноструктурних об’єктів при низьких та наднизьких температурах.


Основні  опубліковані у пресі досягнення інституту

 
Copyright © 1995-2021 B. Verkin ILTPE of NASU. All rights reserved.